• 07.jpg
  • 08.jpg
  • 04.jpg
  • 01.jpg
  • 09.jpg
  • 10.jpg
  • 06.jpg
  • 05.jpg
  • 03.jpg
  • 02.jpg

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii dla dziewcząt w Piasecznie

Branżowa Szkoła I Stopnia im. św. Małgorzaty z Kortony jest szkołą niepubliczną ponadgimnazjalną o uprawnieniach szkoły publicznej, która kształci w zawodach: kucharz i fryzjer. Szkoła realizuje cele edukacyjne, zadania i treści programowe w zakresie i na zasadach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz kształcenia w zawodzie kucharz, fryzjer.

Dysponuje nowocześnie wyposażonymi pracowniami do praktycznej nauki zawodu. Po dwóch latach nauki uczennice przystępują do egzaminu z kwalifikacji TG.07 – sporządzanie potraw i napojów w zawodzie kucharz oraz AU.21 – wykonywanie zabiegów fryzjerskich w zawodzie fryzjer. Zadany egzamin jest potwierdzony świadectwem i dyplomem z kwalifikacji.

Branżowa Szkoła I Stopnia im. św. Małgorzaty z Kortony oferuje dziewczętom dwa niezbędne w codziennym życiu zawody. Umiejętność smacznego gotowania to nie tylko dobry zawód, ale to atut każdej kobiety, która troszcząc się o dom poświęca wiele czasu i serca, by rodzina zasiadła do wspólnego posiłku i doświadczyła radości bycia razem. Troska o piękno i ład swojego wyglądu to oznaki elegancji, akceptacji własnej osoby, uporządkowania w codziennym życiu. Zawód fryzjera pozwala na profesjonalne świadczenie usług w zakresie stylizacji i wykonywania fryzur oraz troskę o szeroko pojęty dobry styl.

Dom Matki Dobrego Pasterza

Zespół Szkół

im. św. Małgorzaty z Kortony

ul. Zgoda 14, 05-500 Piaseczno

tel: (22) 756-83-37

fax: (22) 350-62-38

Szkoła Podstawowa

REGON: 367999628

RSPO: 262274

Szkoła Branżowa I Stopnia

Kucharz | Fryzjer

REGON: 361817939

RSPO: 127728

Dziennik elektroniczny

DLA PRACOWNIKÓW:

DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW:

Plan lekcji

Wolna Ukraina Stop Wojnie

PIASECZNO POGODA