• 03.jpg
 • 04.jpg
 • 07.jpg
 • 09.jpg
 • 01.jpg
 • 05.jpg
 • 02.jpg
 • 10.jpg
 • 08.jpg
 • 06.jpg

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii dla dziewcząt w Piasecznie

Celem kształcenia branżowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Absolwentka Branżowej Szkoły I Stopnia im. sw. Małgorzaty z Kortony w Piasecznie, która kształci się w zawodzie kucharz będzie przygotowana do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przechowywanie żywności,
 • sporządzanie potraw i napojów,
 • wykonywanie czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

Dodatkowo w trakcie nauki uczennice będą poznawać następujące zagadnienia:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
 • język obcy ukierunkowany zawodowo,
 • rozwijanie kompetencji personalnych i społecznych.

Po zdanym egzaminie absolwentki będą mogły znaleźć zatrudnienie we wszystkich typach zakładów gastronomicznych. Zawód ten jest pasją, która może stać się wspaniałym sposobem na całe życie.

Dom Matki Dobrego Pasterza

Zespół Szkół

im. św. Małgorzaty z Kortony

ul. Zgoda 14, 05-500 Piaseczno

tel: (22) 756-83-37

fax: (22) 350-62-38

Szkoła Podstawowa

REGON: 367999628

RSPO: 262274

Szkoła Branżowa I Stopnia

Kucharz | Fryzjer

REGON: 361817939

RSPO: 127728

Dziennik elektroniczny

DLA PRACOWNIKÓW:

DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW:

Plan lekcji

Wolna Ukraina Stop Wojnie

PIASECZNO POGODA