Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski w Zespole Szkół im. św. Małgorzaty z Kortony

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest p. Beata Dominik. Samorząd funkcjonuje w oparciu o następujący Regulamin:

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 1. Samorząd Uczniowski powołuje się na początku roku szkolnego na podstawie wyborów.
 2. Wybory są tajne i biorą w nich udział wszystkie uczennice.
 3. Wybory do Samorządu Uczniowskiego mają charakter uroczysty. Wyborcy po sprawdzeniu na LIŚCIE WYBORCÓW otrzymują KARTY do GŁOSOWANIA i oddają swój głos przez zaznaczenie na LIŚCIE KANDYDATEK jednego nazwiska.
 4. Podliczenia głosów dokonuje Komisja Wyborcza wraz z opiekunkami Samorządu Uczniowskiego.
 5. Po publicznym ogłoszeniu wyniku wyborów formuje się Zarząd Samorządu Uczniowskiego.
 6. Ścisły Zarząd Samorządu Uczniowskiego tworzą:
  • Przewodnicząca
  • Z-ca Przewodniczącej
 7. Samorząd Uczniowski włączony jest w całokształt działań podejmowanych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii: kulturalnych, oświatowych, organizatorskich i wychowawczych.
 8. Samorząd Uczniowski współorganizuje życie kulturalne i rozrywkowe; inicjuje i organizuje imprezy kulturalne.
 9. Samorząd Uczniowski włącza się do organizacji stałych uroczystości w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.
 10. Samorząd Uczniowski pod kierunkiem Dyrektora Szkoły lub Opiekuna Samorzadu zwraca uwagę koleżankom za rażące naruszanie regulaminu oraz niewłaściwe zachowania.
 11. Kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa do dnia wyborów następnego Zarządu.

W dniu 27 września 2023r. w Zespole Szkół im. św. Małgorzaty z Kortony odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Zgodnie z Regulaminem Samorządu w roku szkolnym 2023/2024 do Samorządu Uczniowskiego weszły:

 • Przewodnicząca: Roksana O-ja.
 • Z-ca Przewodniczącej: Wiktoria Ga-ka.
 • Członek Samorządu: Anastasiia Pa-ska.