Warsztaty profilaktyczne – „Chroń miłość”

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie - Warsztaty profilaktyczne - „Chroń miłość” - 2020

Dążenie do bliskich relacji, pragnienie miłości jest wpisane w naszą ludzką naturę. Chcemy kochać i doświadczać miłości, niezależnie czy mamy rok czy niemal 100 lat, czy o tym mówimy głośno czy nie przechodzi nam przez usta słowo „kocham”. Potrzeba ta jednak dotyka delikatnych strun naszego wnętrza, dlatego brak właściwej troski o nią może wpisać się w nasze doświadczenie jako zranienie, upokorzenie czy bolesny zawód. Warsztaty, w których wzięły udział dziewczęta z naszego Ośrodka w dniach 16 i 23 stycznia b.r.poświęcone były zagrożeniom dla rozwoju miłości w nas samych i w relacjach jakie nawiązujemy z innymi.

Zjawiska takie jak sexting (publikowanie w mediach obrazów bądź słów o podtekście seksualnym), korzystanie z materiałów pornograficznych i wchodzenie w relacje sponsoringu są realnym zagrożeniem dla młodej, wrażliwej psychiki. Ich agresywna obecność w mediach (internet, film, reklama) domaga się świadomości skutków, jakie może nieść sięganie po tego typu przekaz. To pozór bliskości, karykatura miłości, która jest bezinteresownym darem, relacją z osobą. Skutki relacji ograniczonych do kontaktów seksualnych jakie promuje pornografia czy nawiązywanie tych kontaktów dla korzyści materialnych naznacza kobietę na całe życie.

Dziewczęta wykazały świadomość zagrożeń i konsekwencji wspomnianych zjawisk. Pozostaje życzyć im mądrych wyborów i rozwijania w sobie pięknej zdolności do obdarzania miłością i doświadczania wzajemności.