Występ zespołu Horyzont.Art

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie - Występ zespołu Horyzont.Art - 2020

Zespół Horyzont.Art wystąpił podczas koncertu karnawałowego zatytułowanego ,,Patrz sercem’’. Spektakl odbył się w sali widowiskowej domu parafialnego przy kościele Św. Anny w Piasecznie. Bardzo ciekawa jest historia powstania dwuczęściowego widowiska jaki przedstawiliśmy. O tyle było to niecodzienne wydarzenie ponieważ została na scenie pokazana twórczość własna jednej z uczennic, Martyny.

Martyna już drugi rok w zespole Horyzont.Art kształtuje swoją osobowość artystyczną i rozwija zainteresowania na polu kreowania i przedstawiania twórczości własnej. Podczas koncertu nasza artystka zaprezentowała wiersz ,,Wolność’’ a także napisała słowa do utworu wokalnego ,,Otwarte serce’’.

{youtube}tGZ8LHwIeyw{/youtube}

Do wystawienia tego widowiska przyczyniła się Siostra dyrektor Beata Dominik która była pomysłodawcą realizacji , umożliwiła nam wystawienie go, oraz miała wkład twórczy w spektakl. Nazwa tytułowej odsłony widowiska jest autorstwa pani dyrektor a podczas pierwszego juz spotkania wszyscy wspólnie pełni energii rozpaliliśmy iskrę, która przerodziła się w żarliwe działanie twórcze.

Nasza grupa w dwa tygodnie tuż po feriach świątecznych przygotowała to widowisko. To był czas wytężonej pracy. Odbyły się spotkania dramowe, techniki tańca, pantomimy i burze mózgów. Wszyscy podczas forum dramowych i parateatralnych przekazywaliśmy swoje spostrzeżenia i doświadczenia z życia które złożyły się na przedstawione treści literackie.

Wręcz nieoceniona była pomoc i współtworzenie pani Diany Jesionek która na każdym etapie doglądała prac , służyła podopiecznym pomocą ,wspierała organizacyjnie i twórczo. Ten wspólny efekt pracy całego zespołu przedstawiamy i tym samym otwieramy cykl projektu całorocznego nazwanego ,,Scena otwartych serc ‘’. *

Dziękujemy Księdzu Proboszczowi Andrzejowi Krynickiemu za umożliwienie przeprowadzenia prób zespołu oraz Ireneuszowi Kozłowskiemu za pomoc podczas realizacji oświetlenia i udźwiękowienia. Pani dyrektor Siostrze Beacie Dominik dziękujemy za pomoc oraz opiekę nad zespołem w procesie twórczym oraz rozwoju osobowości dziewcząt.

Diana Jesionek , Andrzej Gołębiewski

* Zastrzegamy prawa autorskie do przedstawianych treści spektaklu.

{gallery}kronika/2020/02-02{/gallery}